Wijzigingen NBBU CAO 2025

Belangrijke Wijzigingen in de NBBU CAO voor uitzendkrachten

Op 8 mei 2024 is er een nieuw akkoord bereikt over de uitzend CAO, met enkele belangrijke wijzigingen die je als uitzendkracht of werkgever moet weten. Bij Feel Flex vinden we het belangrijk dat je op de hoogte bent van deze veranderingen. De wijzigingen gaan in op 1-1-2025. 

Belangrijkste Wijzigingen:
1. Loonsverhoging:
Flexwerkers kunnen een verhoging van het loon verwachten. Dit helpt om de inkomenspositie van uitzendkrachten te verbeteren.
2. Transparantie in contracten:
Duidelijkheid over de duur van contracten en arbeidsvoorwaarden is verbeterd, wat zorgt voor meer zekerheid.
3. Opleidingsmogelijkheden:
Er is meer aandacht voor scholing en ontwikkeling, zodat uitzendkrachten hun vaardigheden kunnen uitbreiden en hun inzetbaarheid vergroten.
4. Huisvesting voor Arbeidsmigranten:
Er zijn afspraken gemaakt over betere huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit moet zorgen voor veilige en fatsoenlijke leefomstandigheden, wat bijdraagt aan hun welzijn en productiviteit. Binnen Feel Flex staat kwaliteit van huisvesting altijd hoog in het vaandel, waardoor flexwerkers zich thuis voelen en wonen in prettige omstandigheden.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de positie van uitzendkrachten te versterken en de samenwerking tussen werkgevers en werknemers te verbeteren.
Wil je meer details weten over de nieuwe uitzend CAO? 
Lees dan het uitgebreide artikel hieronder (Bron: NBBU)

Bij Feel Flex staan we klaar om je te helpen bij al je vragen en zorgen.
Neem hier gerust contact met ons op!

 

Volledige artikel NBBU:

Huisvesting arbeidsmigranten

De afspraken die gemaakt zijn richten zich met name op afspraken ten behoeve van het werken met arbeidsmigranten. In dit cao-akkoord is onder andere invulling gegeven aan de in 2023 gemaakte afspraak om de maximale eigen bijdrage van arbeidsmigranten voor huisvesting te bepalen. De maximale eigen bijdrage wordt gebaseerd op een nieuw Prijs-kwaliteitssysteem (PKS) waarbij de hoogte van de eigen bijdrage afhangt van de kwaliteit van de huisvesting. Ook zijn er onder andere afspraken gemaakt over een aanpassing van de ET-regeling en het opbouwen van schulden.

Zwaarwerkregeling voor uitzendkrachten

Daarnaast spreken cao-partijen samen met cao-partijen in de bouw af dat de zwaarwerkregeling uit de cao Bedrijfstakeigen Regelingen (BTER) Bouw & Infra 2021-2025 tot in elk geval 31 december 2025 opengesteld wordt voor uitzendkrachten. Uitzendondernemingen die vakkrachten uitzenden gaan hiervoor een premie afdragen aan het aanvullingsfonds Bouw & Infra.

Looptijd en duur

De cao voor uitzendkrachten treedt 1 april 2024 in werking en loopt tot 6 januari 2025. De bovengenoemde afspraken gaan per 1 januari 2025 in. Partijen praten vanaf nu ook direct verder over een cao vanaf 2025. Mochten partijen hier onverhoopt niet uitkomen en een van de partijen zegt de cao op, dan loopt de cao wel door in 2025.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBBU van dinsdag 21 mei 2024 hebben de leden ingestemd met het onderhandelingsresultaat. Bij de vakbonden vindt de ledenraadpleging later deze maand plaats.