Wijzigingen NBBU

 

Feel Flex informeert jullie graag over de recente wijzigingen in de CAO NBBU die van invloed zijn op onze dienstverlening. Deze veranderingen hebben gevolgen voor zowel onze organisatie als voor jullie als flexwerkers en klanten. Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen per punt toegelicht:

 

  1. Overkoepelende wijzigingen

 

Wachtdagen: Het aantal wachtdagen voor uitzendcontracten in fase 1-2 is gewijzigd van twee naar één dag. Dit betekent ook dat er geen wachtdagcompensatie meer is.

Inlenersbeloning: De inlenersbeloning is uitgebreid. Dit betekent dat flexwerkers nu recht hebben op toeslagen en kostenvergoedingen die de medewerkers van de opdrachtgever ontvangen, ongeacht of deze bruto of netto zijn.

Relevante werkervaring: Vanaf nu wordt de relevante werkervaring van een flexwerker als uitgangspunt genomen bij het bepalen van het salaris. Periodieke verhogingen moeten ook worden doorgevoerd, tenzij de uitzendkracht een slechte beoordeling krijgt van de opdrachtgever.

 

  1. Wijzigingen voor contracten met uitzendbeding

 

Wachtdagen: Er is geen wachtdagcompensatie meer van toepassing. De info lees je hierboven.

Ziekte tijdens dienstverband: Flexwerkers krijgen vanaf nu tot maximaal vier weken het verzuim doorbetaald.

 

  1. Wijzigingen voor contracten zonder uitzendbeding

 

Aanvulling Ziektewet: Flexwerkers hebben nu recht op twee jaar aanvulling op hun loon bij ziekte, tot 90% in het eerste jaar en tot 80% in het tweede jaar.

Wachttijd pensioen vervalt: De flexwerker begint nu direct met het opbouwen van pensioen.

Toetredingsleeftijd: De toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat uitzendkrachten vanaf