Wijzigingen in de NBBU-CAO voor uitzendkrachten

Als je het nieuws een beetje gevolgd hebt dan zal het geen verrassing zijn dat er veel gesprekken gevoerd worden om de NBBU-CAO voor uitzendkrachten te veranderen. Alhoewel veel veranderingen nog niet concreet zijn, geven we je de voornaamste topics graag mee.

Pensioen – Wachttijd

Wachttijd voor basispensioen wordt verkort van 26 weken naar 8 weken. Concreet betekent dit dat er door uitzendkrachten eerder basispensioen gaat worden opgebouwd. De afdracht voor basispensioen ligt volledig bij Feel Flex, waardoor de kostprijs voor onze uitzendkrachten over de eerste periode omhoog gaat.

Grondslag

De pensioengrondslag (het deel waarover pensioen wordt opgebouwd) wordt uitgebreid. Dit houdt in dat er ook pensioen opgebouwd gaat worden over bijvoorbeeld:

– Loon bij overwerk;
– Ook het toeslagdeel bij onregelmatige uren;
– Adv-compensatie.

Inkorting periode

Voor de toepassing van het uitzendbeding (Fase 1 – 2):
De termijn van Fase 1 en 2 wordt verkort van 78 gewerkte weken naar 52 gewerkte weken. Dit heeft tot gevolg dat uitzendkrachten die starten op of na 3 januari 2022 onder de nieuwe regeling vallen. Start een uitzendkracht nog vóór 3 januari 2022? Dan wordt de oude regeling toegepast. Uiterlijk 2 januari 2023 moet de regeling toegepast zijn op iedere uitzendkracht.

Voor de toepassing van bepaalde tijd contracten (Fase 3):
Voor het aanbieden van bepaalde tijd contracten wordt ook een beperking ingesteld. Wij mogen nog steeds 6 tijdelijke contracten aanbieden, maar de termijn van Fase 3 wordt ingekort van 4 naar 3 jaar. Ook hier geldt dat contracten die afgesloten worden in 2021 nog onder de oude regeling vallen en contracten die op of na 3 januari afgesloten worden onder de nieuwe regeling vallen. Uiterlijk 2 januari 2023 moet de regeling toegepast zijn op iedere uitzendkracht.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning krijgt een uitbreiding per 1 januari 2022. In de huidige inlenersbeloning worden de onderstaande 6 loonelementen opgenomen:

– Periodeloon;
– ADV/ATV;
– Toeslagen;
– Loonsverhogingen;
– Kostenvergoedingen;
– Periodieken.

 

Per 1 januari 2022 worden de volgende elementen toegevoegd:

  • Eenmalige uitkeringen (periodieke uitkeringen wordt niet meegenomen, dit zijn uitkeringen zoals een bonus of een 13e maand);
  • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht;
  • Thuiswerkvergoedingen.

Thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding geldt overigens ook voor het vaste personeel van de organisatie. Vanaf 1 januari 2022 kan een onbelaste thuiswerkvergoeding gegeven worden van €2,- per thuiswerkdag. Let op: dit kan niet op eenzelfde werkdag uitgekeerd worden als daar ook een onbelaste reiskostenvergoeding van toepassing is. Ook niet wanneer de werknemer een deel van de dag thuiswerkt en een deel van de dag op kantoor. Maak daarom vaste afspraken met werknemers over de momenten van thuiswerk.

 

Loonsverhogingen met terugwerkende kracht

Loonsverhogingen met terugwerkende kracht gaan onder de inlenersbeloning vallen. Dit zijn loonsverhogingen die betrekking hebben op een datum in het verleden. Dit heeft betrekking op uitzendkrachten die destijds bij u tewerkgesteld waren en dat nu nog steeds zijn.

Terugkeer

Voor uitzendkrachten die binnen 12 maanden bij u terugkeren of bij een opdrachtgever die dezelfde cao hanteert blijft de inschaling op basis van eerdere werkervaring van toepassing.

Arbeidsmigranten

Een arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt, en die door Feel Flex buiten Nederland is geworven, heeft de eerste 2 maanden ten minste recht op het voltijdsminimum (jeugd)loon. De regeling wordt toegepast los van de contractduur of het aantal gewerkte uren. Tevens mogen arbeidsmigranten geen schulden opbouwen vóór aanvang van het dienstverband en hebben ze bij einde dienstverband 4 weken de tijd om de woning te verlaten tegen dezelfde huurprijs.

Onwerkbaar weer

Als er sprake is van onwerkbaar weer dan kunnen uitzendkrachten met een overeenkomst met loondoorbetalingsplicht onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dit komt dan gedeeltelijk in de plaats van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Deze regeling is op 1 oktober 2021 ingegaan.